Polityka prywatności

PODSTAWA PRAWNA
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Salon kosmetyczny SEKRETY URODY adres: os Na Murawie 8/2 61-655 Poznań – firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem NIP 7772870874, REGON: 302476737
Możesz się skontaktować:
listownie, na adres: Sekrety Urody , os Na Murawie 8/2 61-655 Poznań
telefonicznie, na nr telefonu: 663 349 430
mailowo, na adres: sekrety-urody.eu@wp.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:
listownie, na adres: Sekrety Urody Malwina Karwat-Matusik , os Na Murawie 8/2 61-655 Poznań
mailowo, na adres: sekrety-urody.eu@wp.pl
JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?
W związku użytkowaniem strony zbieramy informacje o ilości wejść na stronę.
W związku z korzystaniem z formularza kontaktowego oraz dodawania opinii zbieramy następujące dane:
imię i nazwisko /Nick
adres e-mail, nr kontaktowy
CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
kontaktu z klientem, który przesłał zapytanie za pomocą formularza kontaktowego
analityki internetowej strony www oraz analizy odwiedzin
realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów, w oparciu o art.6 ust. 1 f) RODO, które obejmują:
tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów, prace rozwojowe;
zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.
KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?
Twoje dane możemy przekazać:
do firmy Google Analytics, Facebook, Instagram, Booksy (Dane analityczne dotyczące użytkowania strony (ilość wejść na stronę))
kurierowi lub listonoszowi w celu przesłania korespondencji.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
JAKIE MASZ PRAWA?
Pamiętaj, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
prawo usunięcia danych osobowych;
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przeniesienia danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
PRAWO DO SPRZECIWU wobec:
przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych -z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Wyżej wymienione prawa możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem przekazanym do nas w postaci pisemnego oświadczenia:
listownie lub osobiści, na adres: Sekrety Urody , os Na Murawie 8/2 61-655 Poznań
mailowo, na adres: sekrety-urody.eu@wp.pl
Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
Pliki cookie
CZYM SĄ PLIKI 'COOKIES’?
Poprzez pliki 'cookies’ należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. 'Cookies’ zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW 'COOKIES’?
Pliki 'cookies’ używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
JAKICH PLIKÓW 'COOKIES’ UŻYWAMY?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików 'cookies’ – 'sesyjne’ oraz 'stałe’. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 'Stałe’ pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików 'cookies’ albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki 'cookies’ wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
CZY PLIKI 'COOKIES’ ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików 'cookies’ mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
USUWANIE PLIKÓW 'COOKIES’
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików 'cookies’ na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 'cookies’ w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 'cookies’ dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików 'cookies’, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.